Personvern og cookies

1. INNLEDNING

Formålet med denne personvernpolicy er å gi deg informasjon om hvordan El-produkter håndterer dine personopplysninger som forbruker eller kontaktperson hos en bedriftskunde og for å sikre at behandlingen er i samsvar med Databeskyttelsesforordningen og andre gjeldende personvernlover. Denne personvernspolicy beskriver også dine rettigheter mot oss og hvordan du kan hevde dine rettigheter.

 

2. HVEM ER ANSVARLIG FOR PERSONOPPLYSNINGENE?

El-produkter er ansvarlig for personopplysninger og for behandlingen av de personopplysninger som samles inn fra brukere og kontaktpersoner hos bedriftskunder som kjøper produkter fra El-produkter.

Under finner du våre kontaktdetaljer: 

El-produkter AS
Brendehaugen 4
6065 Ulsteinvik

Org nr: 994 847 120
Telefon: 70 01 80 60

Har du spørsmål om El-produkter behandling av dine personopplysninger, vennligst send en e-post til: gdpr@el-produkter.no

 

​3. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES?

El-produkter behandler følgende informasjon om deg som kontaktperson hos en bedriftskunde eller selvstendig næringsdrivende: 

-        Navn
-        Adresse
-        Stilling
-        Telefonnummer
-        E-post adresse
-        Kjøpshistorikk (lagres på kunder/selvstendig næringsdrivende)
-        Kontakthistorikk
-        Tidssone, IP-adresse og webleser

Vær oppmerksom på at informasjon om kjøpshistorikk i forhold til kontaktpersonen hos bedriftskunder er knyttet til bedriftskunden og ikke til deg som kontaktperson.

 

4. HVA BRUKER EL-PRODUKTER DINE OPPLYSNINGER TIL?

Kundeadministrasjon
Dine personopplysninger behandles for at El-produkter skal kunne administrere dine (eller de bedrifter du representerer) bestillinger og håndtere eventuelle returer, garantikrav og lignende kundeadministrasjon. Det juridiske grunnlaget er at behandling er nødvendig for at El-produkter skal kunne oppfylle avtalen med deg som forbruker eller selvstendig næringsdrivende. Hvis du er en kontaktperson hos en bedriftskunde så skjer behandlingen med en interesseavveining som juridisk grunnlag, hvor El-produkter berettigede interesse er å kunne utøve sine rettigheter og forpliktelser under avtalen med bedriftskunden.

Direkte markedsføring
El-produkter behandler også din, i egenskap av forbruker, e-postadresse for markedsføringsformål. Markedsføringen består av at El-produkter via e-post sender nyhetsbrev og tilbud på varer / tjenester i opptil 12 måneder etter ditt siste kjøp. Etter hver utsendelse får vi gjennom linker i nyhetsbrevene info om hvor mange som har mottatt informasjonen og hvilke linker som har generert klikk. Vi bruker denne informasjonen til å måle og få innblikk i hvordan vi kan forbedre dialogen med våre kunder. Du kan imidlertid velge å avregistrere deg fra nyhetsbrev og markedsførings e-poster når som helst. For å avregistrere deg, vennligst kontakt El-produkter på nyhetsbrev@el-produkter.no eller bruk avregistreringslinken som du finner i hvert nyhetsbrev / e-post. Markedsføringen skjer med en såkalt interesseavveiing som et juridisk grunnlag, der El-produkters berettigede interesse er å markedsføre sine produkter.

Selv om du er en kontaktperson hos en bedriftskunde eller en selvstendig næringsdrivende så behandler El-produkter din e-postadresse for å sende markedsføring. Markedsføringen er rettet mot firmaet du representerer, og basert på typen varer / tjenester du tidligere har kjøpt, og som vi anser for å være relevante for din profesjonelle virksomhet. Markedsføring sendes i opptil fem år etter ditt siste kjøp. Nyhetsbrev og reklamepost vil kun bli sendt dersom du ikke har motsatt deg slik markedsføring, og du kan velge å avregistrere deg når som helst fra våre nyhetsbrev og markedsførings e-post. For å avregistrere deg, vennligst kontakt El-produkter på nyhetsbrev@el-produkter.no, eller bruk avregistreringslinken i hvert nyhetsbrev / e-post. Markedsføringen skjer med en interesseavveiing som et juridisk grunnlag, der El-produkter berettigede interesse er å markedsføre sine produkter.

 

5. HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

El-produkter kan overføre dine personlige opplysninger til administratorer av nettsiden, budfirmaer, PR-byråer og systemleverandører. Disse mottakere har kun rett til å behandle dine personopplysninger for El-produkters konto når de utfører en tjeneste for El-produkter, for eksempel å levere en bestilt vare til deg eller å sende et nyhetsbrev / markedsføring. El-produkter tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske forholdsregler for å sikre at opplysningene dine håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike valgte tredjeparter.

El-produkter kan også dele dine personlige opplysninger med myndighetene, for eksempel Skatteetaten, dersom vi er pålagt å gjøre det ved lov. I det tilfelle at hele eller deler av El-produkters virksomhet avhendes, kan El-produkter overføre dine personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

 

6. COOKIES

El-produkter bruker cookies på sine nettsider og samler dermed inn enkelte personopplysninger om personer som bruker vår nettside. Her forklarer vi bl.a. hvilke cookies vi bruker, hva de brukes til og hvilke valg du kan ta i forhold til våre cookies. Integritetspolicyen beskriver også dine rettigheter mot oss og dine rettigheter i forhold til behandling av dine personopplysninger.

 

6.1. HVA ER EN COOKIE?

En informasjonskapsel er en liten tekstbasert fil som er plassert på din datamaskin, mobiltelefon eller lignende enhet, med informasjon om din navigasjonen på nettstedet. Det er midlertidige cookies og varige cookies. Midlertidige cookies, også kalt «session cookies», lagres i enheten til du lukker nettleseren. Varige informasjonskapsler har en utløpsdato og når denne datoen er passert så slettes cookien når du kommer tilbake til nettstedet som opprettet det.

Informasjonskapsler kan være "førsteparts cookies" eller "tredjeparts cookies". Førsteparts cookies er informasjonskapsler som er plassert på nettstedet av El-produkter. Tredjeparts cookies er cookies som er lagt på nettstedet av noen andre enn El-produkter.

 

6.2. HVILKE SPESIFIKKE COOKIES BRUKES PÅ DENNE NETTSIDEN OG TIL HVA BRUKES DE?

Tabellen nedenfor angir informasjonskapslene vi bruker på nettstedet vårt, sammen med informasjon om formål, hvilke personopplysninger som samles inn, varighet og hvem som håndterer informasjonskapselen.

Frigg

Cookie

Varighet

Type

Håndtering

Formål

ASP.NET

Session

HTTP

Førsteparts cookie

Brukes til å lagre sesjons id.

LASTCATEGORYCOOKIE

Session

HTTP

Førsteparts cookie

For sist besøkte side.

LASTREQUESTCATEGORYCOOKIE 

Session

HTTP

Førsteparts cookie

For sist besøkte side, brukes dersom side (kategori id) settes fra request

 LASTTEMPLATEIDCOOKIE Session HTTP Førsteparts cookie

Brukes for å lagre siste malid

 THISSITEUSESCOOKIE Session HTTP
Førsteparts cookie Brukes i forbindelse med cookie varsel

 

Google

Tilbyder

Cookie

Varighet

Type

Håndtering

Formål

Google Analytics

_ga

2 år

HTTP

Tredjeparts cookie

Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet

 

_gat

Session

HTTP

Tredjeparts cookie

Brukes til å redusere hastigheten på antall forespørsler sendt til serveren.

 

_gid

Session

HTTP

Tredjeparts cookie

Registrerer en unik ID som brukes til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet

 

_cfduid

1 år

HTTP

Tredjeparts cookie

Brukes av innholdsnettverket Cloudfare for å identifisere pålitelig webtrafikk

Google Adwords

ads/ga-audiences

Session

Pixel

Tredjeparts cookie

Brukes til å gjenta annonser for besøkende som trolig vil konvertere til kunder basert på deres atferd på tvers av nettsteder.

Google

NID

6 mnd

HTTP

Tredjeparts cookie

Registrerer en unik ID som identifiserer brukerens enhet ved tilbakevendende besøk. ID-en brukes til å målrette annonser.

 

6.3. HVILKET JURIDISK GRUNNLAG HAR BEDRIFTEN FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

El-produkter håndterer dine personlige opplysninger som beskrevet ovenfor med samtykke fra deg, som du oppgir når du får tilgang til nettstedet vårt.

 

6.4. KAN JEG SI NEI TIL COOKIES?

Hvis du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på enheten din, kan du vanligvis helt eller delvis slå dette av i nettleserens innstillinger. For eksempel, i noen nettlesere kan du velge å blokkere alle informasjonskapsler, godta bare førsteparts cookies eller slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren din. Du kan også slette informasjonskapsler som er lagret i nettleserinnstillingene tidligere. Husk at hvis du velger å slette eller blokkere informasjonskapsler, kan det hende at bruk av vår nettside og våre tjenester ikke fungerer.

 

6.5. HVEM KAN VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Personopplysningene som samles inn via tredjeparts cookies, vil også bli gitt til den tredjepart som tilbyr informasjonskapselen (se tabell under punkt 6.2). 

 

7. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU/EES

Dine personopplysninger behandles kun i EU / EØS.

 

8. HVOR LENGE LAGRER VI DINE OPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger beholdes så lenge det er nødvendig for at El-produkter skal kunne håndtere kjøpet og mulig retur av varene. I det tilfelle det foreligger en garantiperiode ved kjøpet, vil dine kontaktopplysninger og kjøpshistorikk bli lagret i garantiperioden, slik at El-produkter kan oppfylle garantibevis.

Forutsatt at du ikke har motsatt deg mottak av nyhetsbrev og markedsførings e-poster så lagrer vi din e-postadresse for markedsføringer av lignende produkter i opp til 12 måneder etter ditt seneste kjøp hvis du er forbruker og opptil fem år etter ditt siste kjøp hvis du er kontaktperson hos en bedriftskunde.

I det tilfelle El-produkter blir oppmerksom på at ansettelsen din utløper som kontaktperson hos en bedriftskunde, eller hvis du slutter å være en bedriftskundes kontakt av annen grunn så fjerner vi dine opplysninger.

Selskapet kan lagre dine personopplysninger i en lengre periode hvis det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lov eller for at El-produkter skal kunne bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav som for eksempel er relatert til El-produkters kontraktsforhold med bedriftskunden, den selvstendig næringsdrivende eller deg som forbruker.

9. DINE RETTIGHETER

Du har visse lovbestemte rettigheter du kan gjøre gjeldene mot El-prdoukter. Nedenfor er et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, se Databeskyttelsesforskriften, Avsnitt 3-5.

Rett til tilgang / registerutdrag. Du har rett til å motta et svar på om El-produkter behandler personlig informasjon om deg. I så fall har du rett til informasjon om bl.a. hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som har tilgang til dine personlige opplysninger og hvor lenge vi lagrer disse opplysningene.

Rett til dataportabilitet. Du har rett på å kreve en kopi av personopplysningene du har oppgitt til El-produkter i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om at El-produkter overfører disse personopplysningene til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger behandlet på automatisert måte, basert på ditt samtykke eller en avtale hvor du er en av partene.

Rettelse av feilaktige opplysninger. Du har rett til å be om at El-produkter korrigere feilaktig eller ikke komplett informasjon om deg selv.

Sletting av bestemte opplysninger. Du har rett til å be om at El-produkter sletter dine personlige opplysninger under visse forhold, f.eks. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de er samlet inn for.

Rett til å protestere mot El-produkters behandling av personopplysninger. Under visse forutsetninger har du rett til å protestere mot El-produkters behandling av dine personopplysninger.

Rett til å protestere mot direkte markedsføring. Du har rett til å motsette deg at El-produkter bruker dine personopplysninger til direkte markedsføring. Om du motsetter deg slik behandling skal El-produkter uten unødvendig forsinkelse avslutte all direkte markedsføring rettet mot deg.

Rett til begrensning av behandling av dine personopplysninger. Du kan kreve en begrensning av El-produkters behandling av dine personopplysninger i noen tilfeller. Hvis du for eksempel har bestridt at dine personopplysninger er riktige, kan du be om begrensning av behandling i en periode som gjør det mulig for El-produkter å sjekke om dine personopplysninger er riktige.

Klager: Om du har klager angående El-produkters behandling av dine personopplysninger, har du rett til å sende slike klager til Datatilsynet.

Hvis du ønsker å sende en forespørsel om registerutdrag, dataportabilitet, korrigering, sletting, innvending eller begrensning, vennligst kontakt El-produkter på gdpr@el-produkter.no.

10. ENDRINGER I PERSONVERNSPOLICYEN

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i personvernreglene. Endringene vil bli annonsert på denne nettsiden.